Support Fund for the World Database of Happiness

Support Fund for the World Database of Happiness

Bestemmingsfonds

Sinds 1980 wordt bij de EUR aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen onderzoek gedaan naar menselijk geluk. Geluk is een veel gebruikte variabele in sociaal wetenschappelijk onderzoek en levert een groeiende stroom aan onderzoeksresultaten op. Om de gegevens overzichtelijk in kaart te brengen, is de World Database of Happiness ingericht. Daarin zijn de data gerangschikt naar onderwerp, tijd, land en publiekscategorieën. Een ander deel van de gegevens gaat over samenhangen met geluk op basis van inkomen, opleiding en gezondheid. Vanaf 1984 subsidieerde het Erasmus Trustfonds achtereenvolgens het eerste en tweede Databook of Happiness, de inzet van een onderzoeksassistent en een bijzondere leerstoel. In 2007 werd het Support Fund for the World Database of Happiness ingesteld om het behoud van de onderzoekscollecties veilig te stellen.