ARK Fonds

Lambers Student Excellence Award

Silvan Licher, winnaar van de prijs in 2019, aan het werk.

Fonds op Naam

Jaarlijks gaat de Lambersprijs, gefinancierd vanuit het ARK Fonds, naar een excellente student met twee mastertitels, waarvan minstens één met het judicium cum laude. Met ingang van Academisch Jaar 2020-2021 draagt deze prijs de naam Lambers Student Excellence Award.

De rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam kan voorstellen doen voor het verstrekken van uitkeringen uit het fonds.