Van Oostrom Fonds

Coen van Oostrom Fonds

Fonds op Naam

Het Van Oostrom Fonds is in 2018 opgericht door Coen van Oostrom. Dit fonds ondersteunt onderzoek, onderwijs, programma’s en activiteiten die bijdragen aan meer inzicht in de gevolgen en effecten van toepassingen in de bouw, verbouw of inrichting van onroerend goed voor de gezondheid, creativiteit, productiviteit en het welzijn van gebruikers en omwonenden, waarbij (bijvoorbeeld en bij voorkeur) technische, economische en medische inzichten elkaar ontmoeten en waarbij samenwerking tussen disciplines, vakgroepen, faculteiten en/of universiteiten plaatsvindt.