D.P. Hoijer Fonds

D.P. Hoijer Fonds

Dankzij de meerjarige steun vanuit het D.P. Hoijer Fonds is het project ‘Research for Health Impact in Africa’ mogelijk. Op deze foto staan een van de onderzoekers en betrokkenen van het project.

Fonds op naam

Het D.P. Hoijer Fonds richt zich op het ondersteunen van onderzoek, onderwijs, evenementen, projecten en initiatieven op het gebied van Global Health (het verbeteren van gezondheid, gezondheidszorg, leefomstandigheden en gezondheidssystemen, het verkleinen van verschillen in gezondheid en toegang tot gezondheidszorg binnen en tussen landen).

Hieronder kan o.a. vallen:

a. het instellen van bijzondere leerstoelen of het aantrekken van gastdocenten, PHD-kandidaten of postdocs;
b. de organisatie van het onderwerp en eventuele opgerichte of op te richten centra, netwerken, platforms, etc.;
c. projecten in andere, bij voorkeur Afrikaanse, landen waarbij vanuit de Erasmus Universiteit kennis, tools, inzichten, tijd en inzet en methodieken beschikbaar worden gesteld in het kader van het Global Health programma van de Erasmus Universiteit;
d. het toekennen van prijzen.