Drift Fund

DRIFT Fund

Bestemmingsfonds

In 2019 is het bestemmingsfonds Drift Fund opgericht. Dit fonds heeft ten doel activiteiten van DRIFT mogelijk te maken, die zonder deze bijdrage niet zouden kunnen worden gerealiseerd door een gebrek aan beschikbare middelen. De activiteiten van DRIFT richten zich op bijdragen aan duurzame transities door onderzoek, onderwijs en advies, bijdragend aan direct sociale verbetering. Hieronder vallen o.a. outreach en communicatieve activiteiten, individuele onderzoeksactiviteiten, social impact action en co-financiering van EU-projecten.

Lees meer over DRIFT.