Dura Fonds

Dura Fonds

Fonds op Naam

Het Dura Fonds is in 2018 opgericht door Job Dura en  ondersteunt onderzoek, methodieken, projecten en programma’s gericht op de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam, bij voorkeur als onderdeel van hun studieprogramma, waarbij van deze studenten een actieve rol wordt verwacht, leidend tot concrete ontmoetingen en ervaringen met partijen, organisaties en mensen aangewezen op of werkzaam in de maatschappelijke sector. Het accent in deze programma’s zal bij voorkeur liggen op wijkontwikkeling.