Erasmus Academie Fonds

Erasmus Academie Fonds

Fonds op Naam

Het Erasmus Academie Fonds is ingesteld ter ondersteuning en bevordering van de doelstelling van Erasmus Academie, te weten: het creëren van positieve maatschappelijke impact door leven lang leren, met onderwijs dat een brug is tussen wetenschap (universiteit), werkpraktijk (professionals) en samenleving (sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen).

Het Erasmus Academie Fonds ondersteunt natuurlijke personen die zonder financiële steun niet in staat zijn om verdiepende onderwijs bij Erasmus Academie te volgen, en innovatieve onderwijsprojecten voor een breed publiek.

Erasmus Academie Fonds is opgericht op 6 juni 2014, eerst als Steunfonds HOVO Rotterdam en sinds 20 mei 2020 onder de huidige naam Erasmus Academie Fonds.

Naar de website van het Erasmus Academie Fonds