Familie Atsma Fonds

Familie Atsma Fonds

Onderzoeker dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens tijdens haar presentatie over sociaal transformatief onderwijs.

Fonds op Naam

Het Familie Atsma Fonds is in 2017 opgericht door de familie Atsma. Het fonds heeft ten doel:

A: het ondersteunen van onderzoek, onderwijs en activiteiten die bijdragen aan het optimaal en op eigen wijze participeren in de samenleving van personen en groeperingen in Nederland, ongeacht of desondanks hun culturele (migratie)achtergrond, waarbij de nadruk ligt op het stimuleren van zelfredzaamheid, weerbaarheid en zelfontplooiing.

B: het toekennen van studiebeurzen aan minvermogende (bij voorkeur vrouwelijke) studenten die een studie aan het International Institute of Social Studies (ISS) (of haar rechtsopvolgers) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (gaan) volgen, en indien het ISS niet meer bestaat of geen onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam meer is aan een vergelijkbare faculteit of instituut.

Het fonds steunt samen met het Erasmus Trustfonds een project over sociaal transformatief onderwijs wat ingaat op de verbinding tussen het vmbo en de EUR. Zodat vmbo-leerlingen een stimulans ervaren om een academische opleiding te volgen.