SBS Fonds

Fonds op Naam

Het SBS Fonds stelt zich ten doel de onderlinge contacten van in Rotterdam studerende studenten afkomstig uit het buitenland en uit de Nederlandse Antillen te bevorderen, evenals de bevordering van contacten tussen hen en studenten van Nederlandse afkomst.

For English see below

 

Oproep voor aanvragen (NL)

Deadline aanvraag: 4 april 2022

Voorwaarden:

·        Nieuwe activiteiten die het gemeenschapsleven tussen verschillende groepen EUR-studenten bevorderen, zoals hierboven vermeld.

·        Aanvragers zijn vertegenwoordigers van studentenorganisaties of medewerkers van de EUR.

·        De activiteit start in 2022.

·        Beschikbaar budget voor vijf tot tien projecten, afhankelijk van het gevraagde budget en de kwaliteit van de projecten.

·        Minimaal € 5.000 en maximaal € 15.000 per project.

·        Uitbetaling vanaf 1 juni 2022.

Aanvragen kunnen worden ingediend via www.portal.trustfonds.nl. Kies als ‘granttype’  ‘other activities’. Projecten die in aanmerking komen zullen door het Erasmus Trustfonds volgens de standaardprocedures worden beoordeeld.
Voor vragen kunt u contact opnemen met: applications@trustfonds.nl

 

Call for applications (ENG)

Submission deadline: 4th of April 2022

Conditions:

·        New activities that encourage community life among different groups of EUR students as mentioned above.

·        Applicants are representatives of either student organizations or organizational units at EUR.

·        The activity will start in 2022.

·        Budget availability for five to ten projects depending on the budget and the quality of the projects.

·        Minimum € 5.000 and maximum € 15.000 per project.

·        Disbursing as of June 1, 2022.

Applications can be submitted via our application portal. Please choose ‘other activities’ as grant type. Qualifying projects will be processed by the Erasmus Trustfonds in accordance with its standard procedures.

We are looking forward to receiving proposals. For questions, please contact: applications@trustfonds.nl