Fonds XVIe College RSC

Fonds XVIe College RSC

Fonds op Naam

Het Fonds XVIe College RSC is in 2018 opgericht en biedt financiering voor projecten, congresbezoeken, research visits of andere activiteiten waardoor talentvolle medewerkers en phd-studenten van de EUR in staat worden gesteld in een internationale context te participeren op o.a. de volgende thema’s;
a. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
b. True pricing
c. Europese samenwerking
d. Double impact
of waarbij excellente onderzoekers of docenten uit de internationale gemeenschap binnen de context van de Erasmus Universiteit Rotterdam kunnen worden ingezet.