Hermes Kring Londen Fonds

Hermes Kring Londen Fonds

Fonds op Naam

Het Hermes Kring Londen Fonds is in 2017 opgericht door de Hermes Kring Londen. Het fonds heeft ten doel het ondersteunen van onderzoek, onderwijs, events, projecten en initiatieven op het gebied van op dat moment relevante economische, financiële en juridische vraagstukken, welke vooral gericht zijn op de relaties tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.