Medical Breakthrough Fund

Medical Breakthrough Fund

Carmen Schafer, een van de onderzoekers uit de onderzoeksgroep die zich buigt over de vraag ‘Hoe werken onze hersenen?’.

Fonds op Naam

Het Medical Breakthrough Fund is in 2017 opgericht door Frans van Houten. Het fonds heeft ten doel het ondersteunen van onderzoek, onderwijs, events, projecten en initiatieven ter bevordering van medische innovatie en medische doorbraken en het vinden van baanbrekende medische oplossingen ter verbetering van preventie, diagnose, behandeling, nazorg en thuiszorg in de medische sector.

Dankzij het Medical Breakthrough Fund kon een onderzoeksgroep onder leiding van prof.dr. Chris de Zeeuw, Neurowetenschappen Erasmus MC, zich verdiepen in de vraag over hoe onze hersenen werken?

Uit het onderzoek komt kennis voort die bijdraagt over de manier waarop onze hersenen werken. Baanbrekende kennis die van nut is voor toepassingen zoals het verfijnen van bewegingen van robots. Of om protheses meer natuurlijk te laten bewegen.