Steunfonds RSC Museum

Steunfonds RSC Museum

Fonds op Naam

De Stichting Rotterdamsch Studenten Corps Museum en de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam zijn op 24 juni 2014 overeen gekomen een Fonds op Naam te vestigen onder de naam “Steunfonds RSC Museum”.

De doelstellingen van het Fonds zijn het ontvangen, beheren en betalen van gelden ten dienste van de doelstellingen van de Stichting, zoals deze zijn opgenomen in de oprichtingsakte van de Stichting.