Swinkels Fonds

Swinkels Fonds

Fonds op Naam

Het Swinkels Fonds is in 2016 opgericht door Harald Swinkels. Het Swinkels Fonds heeft ten doel het financieel ondersteunen van studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam die een master of combinatie van masters volgen of willen gaan volgen waarbij een duidelijke focus op marketing en bij voorkeur op de combinatie van marketing en psychologie ligt, bij voorkeur aan de economische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam.