Van Beuningen Fonds

Van Beuningen Fonds

Fonds op Naam

In 2018 heeft de familie Van Beuningen via hun familiestichting Stichting Elise Mathilde Fonds het Van Beuningen Fonds in het leven geroepen.

Het Van Beuningen Fonds ondersteunt onderzoek, methodieken, projecten en programma’s gericht op het stimuleren van zelfredzaamheid van individuen en groepen in de Nederlandse samenleving, o.a. door programma’s gericht op de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bij voorkeur als onderdeel van hun studieprogramma, waarbij van deze studenten een actieve rol wordt verwacht, leidend tot concrete ontmoetingen en ervaringen met partijen, organisaties en mensen aangewezen op of werkzaam in de maatschappelijke sector.