Wetenschap

Juist in deze tijd speelt de wetenschap een belangrijke rol in de onderbouwing van maatschappelijke besluitvorming.  In de snel veranderende wereld van vandaag verwacht de samenleving dat wetenschappers meedenken in praktische oplossingen voor complexe problemen. De Erasmus Universiteit Rotterdam neemt haar verantwoordelijkheid en wil een positieve maatschappelijke impact creëren. De Erasmus Universiteit kiest er nadrukkelijk voor te investeren in wetenschap die ertoe doet. Het Erasmus Trustfonds ondersteunt deze doelstelling.

U kunt de Erasmus Universiteit steunen. Baanbrekend onderzoek en ontwikkelingen vragen om lange termijn en substantiële investeringen.  Alle topuniversiteiten in de wereld hebben endowments (vermogensfondsen) ten behoeve van excellent onderzoek. Daarnaast kunnen zij wetenschappers van wereldformaat aantrekken. U kunt investeren in het endownment van het Erasmus Trusfonds of onderzoeksprojecten van de Ersamus Universiteit mogelijk maken.