A.A. van Beek Fonds

De Stichting A.A. van Beek Fonds is in 1923 opgericht door de heer A.A. van Beek. Per 1 januari 2018 is het vermogen van de stichting overgedragen aan een gelijknamig Fonds op Naam binnen Stichting Erasmus Trustfonds, het A.A. van Beek Fonds. De doelstelling van dit fonds is: de bevordering van het wetenschappelijk onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In het bijzonder door begaafde studenten, en eventueel andere personen, aan genoemde universiteit verbonden of op enigerlei wijze daarbij betrokken, in de gelegenheid te stellen door een verblijf in het buitenland zich nader praktisch te bekwamen of hun studie aan te vullen en voort te zetten.

Aanvragen moeten uiterlijk zes weken voor het vertrek zijn ingediend. De aanvragen moeten zijn voorzien van een schrijven waarin de aanvrager de studiereis motiveert, het aanvraagformulier met het begrotingsformulier, een onderbouwing van de begroting, een curriculum vitae, een verklaring dat de reis plaats vindt in het kader van het studieprogramma en een kopie van het inschrijvingsbewijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In lijn met de doelstelling van het fonds ondersteunt het A.A. van Beek Fonds aanvragen in de categorie ‘Student Support’. Hier vindt u meer informatie over het indienen van een aanvraag in de categorie ‘Student Support’ bij het A.A. van Beek Fonds.

Het fonds vraagt met name voormalige studenten die voor hun verblijf in het buitenland een stipendium hebben ontvangen, wanneer hun maatschappelijke situatie dat toelaat, het fonds te gedenken, opdat met de uitbreiding van de internationalisatie meer studenten kunnen worden geholpen.

Lees het laatste nieuws over het A. A. van Beek Fonds, waaronder de vacature voor ‘Student-lid Raad van Beheer voor de stichting, hier .