Onderzoek & Onderwijs

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft onderzoek en onderwijs centraal staan. Vanuit Stichting Erasmus Trustfonds ondersteunen we specifiek die onderzoeks- en onderwijsprojecten die niet als vanzelfsprekend op financiering kunnen rekenen vanuit de reguliere middelen van de EUR. De focus ligt hierbij op projecten die binnen de Erasmus Initiatives passen. Met deze initiatieven streeft de EUR excellentie op academisch niveau na. Dit door in te zetten op multidisciplinair onderzoek en gelijktijdig bijdragen aan antwoorden op maatschappelijke vraagstukken.

Lees meer informatie over de Initiatives van de EUR:

We steunen onderwijs en onderzoek aan de EUR ook door internationale uitwisseling van kennis te stimuleren. Zo krijgen jonge talentvolle onderzoekers de gelegenheid om op onderzoeksreis te gaan. Bovendien reiken we jaarlijks onderzoeks- en onderwijsprijzen uit aan bevlogen academici en studenten zodat zij de erkenning krijgen die ze gegund is.