Studentenondersteuning

Studenten staan centraal binnen de Erasmus Universiteit. Sommige studenten hebben behoefte aan financiële ondersteuning. Het Erasmus Trustfonds wil samen met de universiteit de slimste en meest gemotiveerde studenten de kans bieden om te excelleren tijdens hun studie, ongeacht hun achtergrond, financiële mogelijkheden of herkomst. De Erasmus Universiteit wil een aantrekkelijke plek zijn voor zowel Nederlandse als internationale talenten. Blootstelling aan nieuwe, andere perspectieven is goed voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Dat betekent niet alleen het aantrekken van buitenlandse studenten, maar ook Nederlandse studenten die op uitwisseling naar een buitenlandse universiteit gaan. Het Erasmus Trustfonds wil met behulp van studiebeurzen en reisbeurzen zo veel mogelijk studenten in de gelegenheid stellen om in Rotterdam te kunnen studeren en ervaring buiten Nederland op te doen.

Projecten binnen dit thema