Investment Committee

Het vermogensbeleid van het Erasmus Trustfonds is er op gericht om een redelijk rendement te realiseren met in acht name van acceptabele beleggingsrisico’s. Het beheer is uit handen gegeven aan twee vermogensbeheerders.

Een Investment Committee adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid. Leden van de Investment Comittee ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Investment commissie

Drs. Felix Lanters
Rol: voorzitter
Drs. Ruulke Bagijn

Prof. Dr. Robert van der Meer
Heleen Klep
Rol: student lid
Cees Dert
Rol: adviseur, niet lid