Investment Committee

Het vermogensbeleid van het Erasmus Trustfonds is er op gericht om een redelijk rendement te realiseren met in acht name van acceptabele beleggingsrisico’s. Het beheer is uit handen gegeven aan twee vermogensbeheerders.

Een Investment Committee adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid. Leden van de Investment Comittee ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Investment commissie

Drs. Felix Lanters
Rol: voorzitter
Prof. Dr. Robert van der Meer
Sophie Steijns
Rol: student lid
Kees Verbaas