Medicijn tegen coronavirus

Het coronavirus heeft inmiddels veel slachtoffers gemaakt in Nederland. De wereld is op zoek naar middelen om het virus te bestrijden. Eén van de strategieën is de inzet van antistoffen van mensen die het virus al hebben doorgemaakt. Wie genezen is, heeft namelijk dikwijls beschermende antistoffen in het bloed.

Het Erasmus MC heeft met bloedbank Sanquin een onderzoeksproject naar de antistoffen tegen COVID-19 middels bloedplasma opgezet. Hierbij wordt onderzocht of de antistoffen van patiënten die de ziekte hebben doorgemaakt, gebruikt kunnen worden als medicijn voor ernstig zieke coronapatiënten. Een van ‘s werelds toonaangevende wetenschappers voor virus- en infectieziekten is Bart Rijnders, tevens onderzoeksleider van dit project.

Samen met donateurs en partners wil Erasmus Trustfonds het onderzoek naar antistoffen mogelijk maken. Met financiële steun kan dit onderzoek direct opgepakt worden. Plasma-onderzoek is namelijk snel op te zetten. Binnen enkele maanden zijn resultaten bekend en bij positief resultaat volgt een uitrol op landelijk niveau tegen het coronavirus. Doordat elke gezonde donor wekelijks plasma kan geven, zijn in principe niet veel plasmadonoren nodig. Voor de screening van de eerste 100 donoren en de inzet van hun plasma voor mogelijke genezing van nog niet herstelde patiënten is 300.000 euro nodig. Om bij succes uit te rollen naar meerdere ziekenhuizen, zodat meer patiënten geholpen kunnen worden, is nog eens minimaal 200.000 euro nodig. Uw steun kan het verschil maken.