Nalatenschap

U kunt ons Fonds ook steunen door ons op te nemen in uw testament. U kunt op deze manier uw nalatenschap van blijvende impact laten zijn voor baanbrekend onderwijs en onderzoek aan de Erasmus Universiteit of studentondersteuning.

U kunt uw steun vormgeven in de vorm van een legaat of erfstelling. Met de eerste legt u testamentair vast dat u aan het Erasmus Trustfonds een bepaald vastgesteld gedeelte van uw erfenis nalaat. Bij een erfstelling wordt het Erasmus Trustfonds benoemd tot erfgenaam. Het geschonken bedrag dat op deze wijzen aan het Fonds wordt nagelaten zijn vrijgesteld van successierecht.

Wilt u advies hierover of met ons bespreken wat de mogelijkheden zijn, laat u dan hieronder een bericht achter.