Nieuws 14 oktober 2019

Opening Academisch Jaar 2019-2020

Op 2 september vond de Opening Academisch Jaar op campus Woudestein plaats. Tijdens de feestelijke gelegenheid kwam de strategie van de universiteit aan bod. Collegevoorzitter Kristel Baele vertelde meer over de Strategie 2024 ‘Creating Positive Societal Impact’. Hierin kwam naar voren dat de universiteit het volledige engagement met de samenleving wil aangaan en deze verantwoording ook daadwerkelijk voelt en draagt. Zo zal de universiteit oplossingen voor de maatschappij van de toekomst gaan formuleren. Gedurende deze ontwikkeling zal Erasmus Universiteit Rotterdam werken vanuit haar identiteit: maatschappelijk betrokken, als wereldburgers, verbindend, ondernemend en open van geest. Exact de waarden die herkenbaar zullen zijn voor betrokkenen zoals donateurs van Stichting Erasmus Trustfonds. Lees meer over de nieuwe strategie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ook werden tijdens de Opening Academisch Jaar 2019-2020 verschillende universitaire prijzen uitgereikt, mede mogelijk gemaakt door Stichting Erasmus Trustfonds. Het gaat hierbij om de Onderwijsprijs die prof. dr. Han Smit in ontvangst mocht nemen. Hij staat bekend om zijn motiverende manier van onderwijs geven. Vanuit het ARK Fonds, vallend onder Stichting Erasmus Trustfonds, wordt de prof. H. W. Lambersprijs mogelijk gemaakt. Jaarlijks gaat de Lambersprijs naar een excellente student. Een student met twee mastertitels waarvan minstens één cum laude. Dit jaar ging de prijs van €3.500,- naar Silvan Licher. De Onderzoeksprijs werd dit jaar uitgereikt aan dr. Carlos Riumallo Herl, werkzaam als universitair docent bij de capaciteitsgroep Toegepaste Economie van Erasmus School of Economics. Zijn onderzoek kenmerkt zich door het grote belang ervan voor de samenleving, zowel nationaal als internationaal. Tot slot is de Prof. G. W. J.Bruinsprijs mogelijk gemaakt vanuit Stichting Erasmus Trustfonds en toegekend aan studente Maeve van den Aakster. Zij wist meer dan voldoende indruk te maken op de jury met haar werk. Zij zet zich in om te begrijpen welke wilde vogels geïnfecteerd raken met het vogelgriepvirus en de vraag of vogels de ziekte kunnen overdragen op kippen of mensen.