Oproep voor inzendingen Scriptieprijs 2024, Hermes Kring Londen Fonds

De Scriptieprijs 2023 is een prijs vanuit het Hermes Kring Londen Fonds. Dit fonds op naam binnen het Erasmus Trustfonds zet zich in voor actuele vraagstukken die ingaan op de relaties tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De focus ligt met name op economie, rechtsgeleerdheid en financiën. Studenten en docenten vanuit deze disciplines kunnen een scriptie indienen. Inzendingen worden beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit, originaliteit en leesbaarheid. De jury bestaat uit leden van de Hermes Kring Londen.

De scriptieprijs omvat een geldbedrag van €1.000,-. Uiteraard wordt de prijs in Londen uitgereikt en de winnaar ontvangt dan ook een treinreis naar Londen inclusief één overnachting om de prijs ter plaatse in ontvangst te nemen.

Inzenden kan tot en met 30 september 2024. Lees over de wijze van inzenden en criteria: Scriptieprijs reglement