Organisatie

De Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam, “Het Trustfonds”, is de rechtsopvolger van de Vereniging die in 1913 de Nederlandsche Handels-Hoogeschool oprichtte. Vanaf 1939 luidde de naam Nederlandsche Economische Hoogeschool (NEH). Op 1 februari 1973 vormden de NEH en de in 1966 gestarte Medische Faculteit de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

In 2016 is besloten de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam op te splitsen in een stichting (Stichting Erasmus Trustfonds)en een vereniging (Vereniging Erasmus Trustfonds). Hiermee is een scheiding aangebracht tussen de verenigingsactiviteiten en het verwerven en beheren van vermogen en het toekennen van uitkeringen.