Nieuws 2 mei 2019

Voormalig rector magnificus Johan Witteveen overleden

Prof. dr. H.J. (Johan) Witteveen, voormalig rector magnificus van de Erasmus Universiteit en gewaardeerd lid van de Erasmus Alumni Trust, is 23 april op 97-jarige leeftijd overleden.
Johan Witteveen begon in 1939 aan zijn studie aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool, de voorloper van de Erasmus Universiteit. Op 23 januari 1947 promoveerde hij bij de latere Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen. Op 27-jarige leeftijd werd hij hoogleraar Staathuishoudkunde. In 1951 en 1952 was Witteveen rector magnificus van de Erasmus Universiteit.
Eind jaren vijftig werd Witteveen Eerste Kamerlid voor de VVD. In 1963 werd hij minister van Financiën in het kabinet-Marijnen. In het kabinet-De Jong (1967-1971) was Witteveen opnieuw minister van Financiën (en vice-premier). Tussen 1973 en 1978 was hij voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds.
In mei 2014 hield Witteveen zijn afscheidsrede, bij het honderdjarig bestaan van de Erasmus School of Economics. Bij deze gelegenheid heeft Michiel Muller hem mede namens het Erasmus Trustfonds een originele druk van zijn eigen installatie-rede uit 1951 aangeboden.
We herdenken Johan Witteveen met veel respect en wensen zijn familie veel sterkte met dit grote verlies.