Over het Erasmus Trustfonds

Het Erasmus Trustfonds zet zich sinds 1913 in voor de groei en bloei van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij doet dit door financiële ondersteuning te bieden aan projecten en activiteiten die bijdragen aan nóg beter onderwijs en onderzoek of die studenten en medewerkers ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Deze extra geldstroom heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam hard nodig om zich op wereldschaal te kunnen blijven meten aan andere universiteiten.

Het Erasmus Trustfonds kent een stichting en een vereniging.

De Stichting Erasmus Trustfonds is een hybride fonds. Dit houdt in dat zij zowel uit de opbrengsten van haar eigen vermogen als uit geworven middelen financiert. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan professionele partijen. Hierop wordt toegezien door de Investment  Committee. Aanvragen kunnen (alleen) via de aangeboden formulieren worden ingediend. De aanvragen worden door de Disbursement Committee beoordeeld.

De Vereniging Erasmus Trustfonds is een vereniging met actieve leden die zich betrokken voelen bij en zich willen inzetten voor het Erasmus Trustfonds en de Erasmus Universiteit.