Over ETF

Raad van toezicht,
bestuur en commissies

Raad van Toezicht

Voorzitter
Drs. A.S. Castelein

Posities:
Non-Executive Director on the Boards of ABP and ABPH | Member of Supervisory Board of Heijmans N.V | Member of the Executive Board of the Confederation of Netherlands Industry and Employers (VNO-NCW) | Chairman Board Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam | Non-executive director Renewi plc.

Drs. S. Klep

Positie:

Lid Tucht- en Geschillencommissie DSI

Drs. L.M. Niessen

Posities:

Directeur-bestuurder Nictiz | Lid RvC Ziekenhuis Bernhoven | Lid RvT Reinaerde | Lid RvT Equipe Zorgbedrijven | Lid RvT Ziekenhuis Tergooi

Drs. E.M. Hoekstra

Posities:
Lid Raad van Advies ABN AMRO Corporate Banking | Voorzitter Board Stichting Continuïteit Ahold/Delhaize

Drs. D. Knibbe

Posities:
CEO NN Group | Lid Alliance of CEO Climate Leaders van World Economic Forum | Penningmeester en lid van het Dagelijk en Algemeen Bestuur VNO-NCW | Lid Federatie Nederland Onderneemt | Bestuurslid Johan Cruyff Foundation | Adviesraad JINC | Bestuurslid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen | Bestuurslid Pan-European Insurance Forum | Lid Geneva Association