Plonaid

Plonaid ondersteunt onderzoek, onderwijs en activiteiten, waarbij bij voorkeur de economische faculteit is betrokken, die bijdragen aan inzicht over en toepassingen en oplossingen voor vraagstukken rondom ethische aspecten van economische en beleidsbeslissingen. Hierbij gaat het om omgaan met en terugdringen van ethisch onaanvaardbare issues, een meer verantwoorde relatie tussen consument en producent en duurzaamheidsaspecten waarbij economische belangen moeten worden afgewogen tegen de belangen van toekomstige generaties.