Project

Dilemma’s zijn niet zwart-wit, lessen voor de boardroom

Wat een inspirerende middag waarbij Mijntje Lückerath-Rovers en Annelien Bredenoord een masterclass gaven over morele dilemma’s in de boardroom voor de donateurs van het Ondernemende Vrouwen Fonds en jonge alumni van de Erasmus Universiteit Rotterdam . Bij een moreel dilemma is het belangrijk om de verschillende perspectieven te verkennen en niet te snel in oplossingen te denken. Dus verken zoveel mogelijk voor- en tegenargumenten in het proces en kijk verder dan je eigen perspectief. Maar of je vervolgens hét enige juiste besluit neemt, blijft altijd de vraag. Dilemma’s én de oplossingen zijn nooit zwart wit.