In 2014 is het Erasmus Institute for Public Knowledge (EIPK) gevormd. Dit interdisciplenaire instituut bestaat uit sociale wetenschappers en geesteswetenschappers en heeft drie samenhangende doelen:

  • Het bijeen brengen van onderzoekers aan de Erasmus Universiteit die zich met publiek relevant onderzoek bezig houden en die daarmee bovendien actief zijn  in de publieke sfeer.
  • Het versterken van de verbindingen tussen de Erasmus Universiteit en publieken buiten de universiteit, in Rotterdam, op nationaal niveau en op internationaal niveau.
  • Het middels workshops, conferenties en ‘grant writing groups’ stimuleren en faciliteren van onderzoek naar de hedendaagse betekenis van het publieke.

Het Erasmus Trustfonds steunt dit initiatief om meer interdisciplinaire samenwerking te bevorderen. Multidisciplinariteit en interdisciplinariteit zijn een vereiste om publiek relevante thema’s als big data, smart cities en klimaatverandering voor de valorisatie en publieke relevantie van universitair onderzoek. Ook Europese democratisering, de financialisering van de economie of online activisme zijn thema’s die zich niet aan disciplinaire grenzen houden. EIPK beoogt een plaats te zijn waar onderzoekers en publieken bijeen komen om op zulke thema’s te werken, waarbij noch een bestuursperspectief noch een marktperspectief centraal staan. Van hieruit kunnen burgers, beleidsmakers of politici desgewenst oplossingen formuleren die passen binnen hun context.

EIPK activiteiten

Het bevorderen van academische kwaliteit, resulterend in hoogwaardige publicaties en het aantrekken van onderzoekssubsidie staan centraal EIPK. Maar onderdeel van  ‘academische kwaliteit’ is ook de reflectie op en de confrontatie met het publieke. Daartoe zijn de volgende activiteiten ontwikkeld:

  • Breed toegankelijke onderzoeksbijeenkomsten met internationale exposure: public knowledge symposia, exposities en conferenties.
  • Het opzetten van een internationaal netwerk met excellente onderzoeksgroepen en personen en het ontwikkelen van uitwisselingen daarmee.
  • Publicatie van academische en professionele boeken en artikelen.