In 2016 heeft het Erasmus Trustfonds op verzoek van de faculteitsdecanen en het College van Bestuur een eerste stap gezet in het beschikbaar maken van gelden die kunnen bijdragen aan het realiseren van een full scholarship, om hiermee excellente studenten aan te trekken voor de EUR. Het ligt in de lijn der verwachtingen hiervoor middelen te werven via de samenwerking met de EUR en uit het rendement van het R. Mees & Zoonen Fonds 1920 (RMZ Fonds) aanvullende middelen beschikbaar te stellen. Deze beursgelden stelt het Erasmus Trustfonds beschikbaar aan de EUR onder door haar opgestelde vereisten. De verdeling over de faculteiten geschiedt door de Rector Magnificus en de selectie van de studenten wordt gedaan door de decanen. Voor het academisch jaar 2016-2017 is de eerste Erasmus Trustfonds Scholarship toegekend aan mevrouw EunJeong Lee, master studente ESE.