Het Urban Transformation Congres (UTC 2016) vond plaats op dinsdag 17 mei. Met het thema DESIGING A VITAL CITY worden de uitgangspunten en voorwaarden verkend voor een leefbare en gezonde stad.
Als steeds meer mensen in de stad wonen, werken en verblijven, als de druk op de stad en de stedelijke omgeving toeneemt en we tegelijkertijd de transitie naar de next economy moeten realiseren, wat betekent dat dan voor de (ruimtelijke) opgave en hoe maken we van de stad een leefbare en gezonde omgeving voor haar inwoners? De stad van de toekomst vraagt om slimme keuzes en een passende inrichting.

UTC is een jaarlijkse internationale conferentie en een vrijplaats waar het gesprek over de transformatie van steden ongebonden kan plaatsvinden. Vrij maar niet vrijblijvend. UTC wil het internationale debat over de toekomst van de stad blijvend stimuleren. Een roadmap zonder eindbestemming. De doelgroep die UTC wil bereiken en bedienen is breed van samenstelling. Stadsmakers zoals bouwers, architecten, planologen en bestuurders willen wij aanspreken. Maar ook kunstenaars, betrokken bewoners, wetenschappers en ondernemers.
De derde editie van de Urban Transformation Conference is een officieel side event onder het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. Ook is UTC 2016 onderdeel van de zevende editie van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR–2016–THE NEXT ECONOMY).

Partners van UTC 2016 zijn Gemeente Rotterdam, Rotterdam Central District, Architectuur Instituut Rotterdam (AIR), Erasmus Universiteit Rotterdam, IABR en Rotterdam Partners.

Projecten binnen dit thema