Voor twintig vluchtelingen is het Voorbereidend Jaar Erasmus 2018-2019 van start gegaan. Ze zijn geselecteerd uit vijftig kandidaten op basis van vooropleiding, studiekeuze en leeftijd. Vorig jaar deden 16 statushouders mee. De uitbreiding van de groep is mogelijk gemaakt door het Erasmus Trustfonds.

Stichting Vluchteling Studenten

Samen met Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF heeft EUR de afgelopen jaren zowel gevluchte studenten als wetenschappers ondersteund. Op 6 april van dit jaar hebben UAF en EUR deze samenwerking geformaliseerd. UAF roept gemeenten en onderwijsinstellingen op om de instroom van vluchtelingen in het hoger onderwijs te blijven verbeteren. EUR geeft graag gehoor aan deze oproep en bood per collegejaar 2017-2018 een op het hoger onderwijs voorbereidend onderwijsprogramma voor (potentieel) hoogopgeleide vluchtelingen, ontwikkeld door Language & Training Centre.

Schakeltraject

Zestien vluchtelingen afkomstig uit Afghanistan, Ethiopië, Iran en Syrië volgden vorig jaar het programma. Ze legden het schakeltraject af met het Staatsexamen II en de overige delen van het inburgeringsexamen. Ook is er veel aandacht geweest voor Engels en wiskunde, omdat deze vakken vaak belangrijk zijn bij de toelating van een studie. De deelnemers zijn hiernaast geholpen om de studie- en computervaardigheden onder de knie te krijgen die essentieel zijn voor studiesucces in het Nederlands hoger onderwijs. Voor het nieuwe collegejaar waren in eerste instantie tweehonderd geïnteresseerden.