R. Mees & Zoonen Fonds 1920

Het R. Mees & Zoonen Fonds 1920 deelt in het resultaat van het Erasmus Trustfonds met een vaste verhouding: 17,1% RMZ en 82,9% Erasmus Trustfonds. Alle overige fondsen op naam met uitzondering van het Fonds SBS ontvangen een rentevergoeding over het fondsvermogen.

R. Mees & Zoonen Fonds 1920 (ex-Stichting Hoogeschool-Fonds 1920) De Stichting Hoogeschool-Fonds 1920 werd in dit jaar in het leven geroepen door het bankiershuis Mees & Zoonen ter gelegenheid van het tweehonderdjarige bestaan van de firma. De Raad van Beheer van de Stichting Hoogeschool-Fonds 1920 heeft tot de fusiedatum het gevoerde beleid van de daaraan voorafgaande jaren grotendeels gecontinueerd. Binnen het Erasmus Trustfonds is dit beleid ingepast.
Het fonds verstrekt renteloze studievoorschotten aan minvermogende doch talentvolle studenten.