Nieuws 14 oktober 2019

Raad van Toezicht – Erasmus Universiteit Rotterdam

Per 1 oktober 2019 is ir. drs. H. N. J. Hans Smits (1950) benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam door minister Ingrid van Engelshoven, ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Tot eind mei 2018 was Smits gedurende negen jaar onderdeel van de Raad van Toezicht, waarvan vier jaar als voorzitter. Bovendien was hij acht jaar lid van de Raad van Toezicht van Erasmus MC. Zijn benoeming bekleedt een vacante zetel die bestemd was voor de nog te benoemen opvolger van de huidige voorzitter Raad van Toezicht. Om de continuïteit te waarborgen wordt deze zetel wel direct, maar tijdelijk ingevuld. Smits is alumnus van de Rotterdam School of Management (Bedrijfskunde) en van de TU Delft (Civiele techniek).

Momenteel is ir. drs. Smits CEO van van Jansen de Jong Groep en was hij tot 2014 president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam. Eerder bekleedde hij topfuncties bij de RABO Bank, Schiphol en was hij Secretaris-Generaal bij het Ministerie voor Verkeer en Waterstaat.