RSM – Fonds Global Learning RSM Students

In maart 2009 heeft de raad van beheer van de Stichting Studiereizen Interfaculteit Bedrijfskunde (SSIB) zijn bezittingen overgedragen aan het Erasmus Trustfonds onder de naam Fonds Global Learning RSM Students. Het fonds heeft ten doel het bevorderen van een internationale leeromgeving voor initiële studenten door het ondersteunen of activeren van (groepen) initiële studenten of de initiële onderwijsorganisatie, ingeschreven of verbonden aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University, die aan activiteiten wensen deel te nemen of die evenementen wensen te organiseren met een internationaal karakter en die bijdragen aan de internationale ervaring en/of ontwikkeling van de initiële studenten in het kader van bedrijfskunde als wetenschap.