RSM -RSM Annual Fund – I Will Give Back

Rotterdam School of Management, Erasmus University heeft in oktober 2009 een fonds opgericht waardoor alumni en vrienden van de school een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onze gedeelde aspiratie: het behoren tot de beste business schools in de wereld.

Het RSM Annual Fund ondersteunt naar keuze van de donor:
A. Studenten – Steeds meer goede potentiële studenten kunnen in het huidige economische klimaat geen lening vinden om hun vervolgstudies te bekostigen. Met het Annual Fund kan RSM dank zij het verstrekken van studiebeurzen en toelages er voor zorgen dat deze getalenteerde studenten toch op onze faculteit hun diploma behalen.
B. Onderzoek – Om tot de beste business schools ter wereld te behoren moet ons onderzoek op het gebied van management niet alleen voor de wetenschap maar ook voor bedrijven relevant zijn. Ons tijdschrift RSM Insight is de eerste stap in het herpositioneren van het academische onderzoek richting het belang voor het bedrijfsleven. De tweede stap is het aantrekken van meer steun en meer fondsen, zodat de faculteit meer toegepast onderzoek kan doen met als resultaat meer impact voor het bedrijfsleven.
Tevens zal tien procent van de donaties die door het RSM Annual Fund ontvangen zijn worden besteed aan activiteiten voor alumni, omdat wij de band tussen RSM en de alumni en tussen de alumni onderling willen versterken.
Wij willen ook aan de samenleving een positieve bijdrage leveren. Daarom gaat er nog eens tien procent van de donaties naar een goed doel dat elk jaar door de donoren zelf via een online enquête wordt bepaald.