SIR Grant (bestemmingsfonds)

De Stichting Intermediair Rotterdam (SIR) heeft in 2018 bij opheffing van de stichting het resterend vermogen beschikbaar gesteld aan het Erasmus Trustfionds met als doel instelling van een SIR Grant.

De SIR Grant zal alleen worden toegekend aan een op te starten of opstartend studentbedrijf door (gewezen) studenten of medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam, of een nieuw initiatief van een bestaande organisatie opgericht door studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij in ieder geval de volgende criteria in acht worden genomen:
a. het initiatief ontvangt maximaal eenmalig een SIR Grant. Een aanvrager kan wel verschillende initiatieven aandragen;
b. het initiatief komt een grotere groep (>ca. 50) studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam ten goede;
c. het initiatief past binnen de algemene voorwaarden Het Trustfonds;
d. het initiatief dient geen eigenbelang (e.g. geen bestuursbeurzen, uitwisseling);
e. het initiatief beoogt bij voorkeur geen winstoogmerk maar dit is geen harde voorwaarde;
f. het initiatief behelst een vernieuwend project en hetzelfde project mag niet eerder door dezelfde organisatie uitgevoerd zijn;
g. het initiatief is bij voorkeur Self-sustainable na (inzet van) de ontvangen van de SIR Grant;
h. de SIR Grant is bij voorkeur kritiek voor de uitvoering van het initiatief (zonder de SIR Grant kan het initiatief niet doorgaan)