Erasmus Trustfonds steunt de EUR

Maak onderzoek naar antistoffen tegen het coronavirus mogelijk
Het coronavirus (Covid-19 of ook SARS-CoV-2 genoemd) heeft inmiddels veel slachtoffers gemaakt in Nederland. De hele wereld is op zoek naar middelen om het virus te bestrijden. Eén van de strategieën is de inzet van antistoffen van mensen die het virus al hebben doorgemaakt. Wie genezen is, heeft meestal beschermende antistoffen in het bloed.

Het Erasmus MC heeft samen met de bloedbank Sanquin een onderzoeksproject naar de antistoffen tegen COVID-19 middels bloedplasma opgezet. Het doel is te onderzoeken of de antistoffen van patiënten die de ziekte hebben doorgemaakt, gebruikt kunnen worden als medicijn voor ernstig zieke coronapatiënten. Of het ook daadwerkelijk effectief is, weten we nog niet maar de enige manier om te kijken of het werkt is een goed opgezet wetenschappelijk onderzoek. Het Erasmus Trustfonds wil helpen dit onderzoek mogelijk te maken en u kunt ons steunen met een gift aan dit onderzoek. Als uit het onderzoek blijkt dat de toediening van antistoffen werkt, kan dit van grote betekenis zijn voor coronapatiënten. Het onderzoek heeft al goedkeuring vanuit de Medisch Ethische Commissie van het Erasmus MC.

Samen sterk voor genezing
Het Erasmus MC zet zich ongekend in voor zowel de zorg aan corona- als reguliere patiënten. De meest toonaangevende wetenschappers voor virus- en infectieziekten van de wereld zijn aan het Erasmus MC verbonden. Zoals Marion Koopmans, Annemiek van Eijk en Bart Rijnders. Daarbij zijn bestuursvoorzitter Ernst Kuipers en Hoofd IC Diederik Gommers de spil in het organiseren van de verdeling van coronapatiënten en de IC-capaciteit in Nederland.

Waarom doneren?
Samen met donateurs en partners wil Erasmus Trustfonds het onderzoek naar antistoffen mogelijk maken. Met uw financiële steun kan dit onderzoek direct opgepakt worden. Plasma-onderzoek is namelijk snel op te zetten. Binnen enkele maanden zijn resultaten bekend en bij positief resultaat volgt een uitrol op landelijk niveau tegen het coronavirus. Doordat elke gezonde donor wekelijks plasma kan geven, zijn in principe niet veel plasmadonoren nodig.

Hoe maakt mijn donatie het verschil?
Voor de screening van de eerste 100 donoren en de inzet van hun plasma voor mogelijke genezing van nog niet herstelde patiënten is 300.000 euro nodig. Om bij succes uit te rollen naar meerdere ziekenhuizen, zodat meer patiënten geholpen kunnen worden, is nog eens minimaal 200.000 euro nodig. Uw steun kan het verschil maken.

Steun het corona-onderzoek

 
Persoonlijke info

Factuurgegevens

Totaalbedrag: €25,00