Fondsen

Een Fonds op Naam is een geoormerkt geldbedrag in beheer van het Erasmus Trustfonds, bestaande uit stamvermogen en eventueel direct te vergeven vermogen. Een Fonds op Naam draagt een door de initiatiefnemer gekozen naam. Een Fonds op Naam streeft een specifiek doel na, passend binnen het overkoepelende doel van het Erasmus Trustfonds om de groei en bloei van de EUR te bevorderen. Een Fonds op Naam kan ook de algehele doelstelling van de stichting ondersteunen. Elk Fonds op Naam heeft een adviescommissie. Zij zien toe op de besteding van de middelen en of deze in lijn met de doelstelling van het fonds is.