Nalaten

U kunt de Erasmus Universiteit steunen door ons op te nemen in uw testament. Een notaris kan dat voor u vastleggen. U kunt op deze manier uw nalatenschap van blijvende impact laten zijn voor baanbrekend onderzoek van Erasmus Universiteit. Indien u daar prijs op stelt kunt aangeven aan welk onderzoek of ander onderwerp dat binnen onze doelstellingen valt uw nalatenschap bestemd dient te worden.

U kunt uw steun vormgeven in de vorm van een legaat of erfstelling. Met de eerste legt u testamentair vast dat u aan het Erasmus Trustfonds een bepaald vastgesteld gedeelte van uw erfenis nalaat. Bij een erfstelling wordt het Erasmus Trustfonds benoemd tot erfgenaam. Het is goed om te weten dat schenkingen aan ons fonds zijn vrijgesteld van successierecht.

Wilt u advies hierover of met ons bespreken wat de mogelijkheden zijn, neem dan contact met ons op.