Steunfonds HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen)

Op 6 juni 2014 is het Steunfonds HOVO opgericht.

Het Fonds heeft ten doel het bevorderen van het hoger onderwijs voor ouderen in Rotterdam en omstreken in het algemeen en dat aan de Erasmus Universiteit in het bijzonder. Het Fonds doet dit via het verlenen van financiële ondersteuning aan activiteiten passend binnen de doelstelling van het Fonds.