L-EARN for Impact Fund

Een fonds gericht op de voorwaartse ontwikkeling van talentvolle studenten, die uit ontwikkelingslanden komen, en die academische inspanningen nastreven aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit genoemde dient geïnterpreteerd te worden in de breedste zin van het woord en het buiten beschouwing laten van een winstoogmerk.