Stichting voor Buitenlandse Studenten

Het Fonds is opgericht op 11 augustus 2009. Het Fonds heeft ten doel het bevorderen van de onderlinge contacten tussen studenten of groepen of verenigingen van studenten, die ingeschreven zijn bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en met haar verbonden instellingen en afkomstig zijn uit het buitenland alsmede uit het gebied van de Nederlandse Antillen en tussen die studenten en studenten, die ingeschreven zijn bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en die niet afkomstig zijn uit het buitenland of uit het gebied van de Nederlandse Antillen. Het Fonds bevordert deze contacten door het verlenen van financiële ondersteuning aan activiteiten passend binnen de doelstelling van het Fonds.