STOER (bestemmingsfonds)

In 2018 heeft het bestuur van de Stichting Tot Organisatie van Effectenhandelaren Rotterdam (STOER) besloten jaarlijks een schenking te doen met als doel het ondersteunen van onderzoek, onderwijs, publicaties, projecten en initiatieven op het gebied van geld- en effectenwezen (economisch) en bank- en effectenrecht/financial law & governance (juridisch).