Hoogeschoolraad

Activiteiten

De leden van de Hoogeschoolraad vormen een ‘gezelligheidsvereniging’ met twee jaarlijkse sociale evenementen: het jaardiner, volgend op de Algemene Leden Vergadering (november) en een dagexcursie, afgesloten met een diner waarbij elk jaar een andere stad en bedrijf worden bezocht (voorjaar). Deze bezoeken geven een unieke inkijk op plekken die anders niet op die manier bezocht kunnen worden.

Voor de jongste lichtingen wordt er jaarlijks een diner georganiseerd, zodat ook zij de onderlinge banden kunnen verstevigen. Dit is de basis voor de sociale cohesie die bij de HSR zo van belang is.

Vanuit deze jongste lichtingen is sinds 2014 enthousiast gereageerd op de oproep om bij te dragen aan de destijds gestarte Trustfonds Lectures. Dit is een collegecyclus door alumni aan honours studenten van het Erasmus University College (EUC), over onderwerpen die direct gerelateerd zijn aan hun dagelijkse praktijk en ervaringen. Een voorbeeld is de lecture door Harald Swinkels over de ontwikkelingen op de energiemarkt. Elk jaar zullen nieuwe lectures worden ontwikkeld en toegevoegd aan het programma. Hiermee bouwt het EUC een waardevolle set case studies op, op basis van kennis en ervaring van alumni.