Jongeren trustfonds

Activiteiten

Het bestuur van het Jong Erasmus Trustfonds organiseert een aantal activiteiten om de cohesie binnen het Jong Trustfonds, en ook met de leden van de Vereniging Trustfonds te versterken. Daarnaast staan de activiteiten in het teken van opdoen van kennis en zich buiten de eigen kaders begeven. Daar waar het voor een arts de normaalste zaak van de wereld is om te zien hoe het er in de snijzaal aan toe gaat, is dit voor anderen een unieke belevenis. Zo ook het koken van soep in de Unox fabriek of een strategie uitwerken in het hoofdkantoor van Google in Dublin.

In maart 2016 is een bezoek gebracht aan de Van Nellefabriek waarbij gekeken is naar de ontwikkeling van de retail in Nederland. Op deze typisch Rotterdamse locatie hebben de aanwezigen kunnen leren wat een modern bedrijf aan e-commerce mogelijkheden heeft. In december 2017 heeft een groep Jong Trustfonds leden de kans gekregen om met musici in gesprek te gaan alvorens een concert bij te wonen van het Koninklijk Concertgebouw Orkest.

Naast een aantal borrels staat een bezoek aan de rechtszaal, een kijkje achter de schermen in een dealing room en een diner met de leden van de Vereniging Erasmus Trustfonds in de planning voor 2018. Jong Trustfondsleden worden via de interne communicatie kanalen van de details op de hoogte gebracht.

Eén à twee keer per jaar wordt er een activiteit georganiseerd voor niet-leden om deze in aanraking te brengen met het Erasmus Trustfonds en daarmee het Jong Trustfonds. Er kan contact opgenomen worden met het bestuur, mocht men hierbij aanwezig willen zijn.