Erasmus Trustfonds

Activiteiten

Het Erasmus Trustfonds is betrokken bij een aantal activiteiten op de Erasmus Universiteit Rotterdam waardoor ook leden toegang krijgen bij:
–          de opening van het Academisch Jaar,
–          de Diesviering ( 8 november),
–          de Mandeville Lezing,
–          de Rotterdam Lezing,
–          studenten initiatieven van de faculteitsverenigingen,
–          culturele activiteiten op de Campus,
–          bij oraties van (bijzondere) leerstoelen en
–          een aantal activiteiten waaraan het Erasmus Trustfonds financieel aan bijdraagt.
Leden kunnen hierbij aanwezig zijn, meestal gratis of tegen een (gereduceerde) bijdrage. Om meer betrokkenheid van de leden van het Erasmus Trustfonds te creëren, is de Hoogschoolraad en het Jong Erasmus Trustfonds gevraagd een actieve rol te spelen.