Erasmus Trustfonds

Bestuur & leden

Het bestuur van Erasmus Alumni Trust wordt gevormd door:

Drs. Willem Jan Rote, voorzitter
Mr. Daniël E. Sikkens, vice voorzitter
Drs. Robert K. Jacobson, penningmeester
Mr. Laura van Luipen, secretaris
Tobias Goedbloed M.Sc.
Drs. Angelique Pieterse-Westra
Dr. Stephanie C.E. Klein Nagelvoort-Schuit

Geen van de bestuursleden ontvangt een bezoldiging of vergoeding.

Per 1 januari 2019 heeft Erasmus Alumni Trust 3000 leden.